Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt – en ”win-win möjlighet”

Det innebär en rad fördelar att ombilda en fastighet med tre hyresrätter eller flera till en bostadsrättsfastighet.

För fastighetsägare innebär det i regel att denne kan få optimal ersättning för sin fastighet på ett ofta skattemässigt fördelaktigt sätt. Utöver att fastighetsägaren önskar frigöra ett kapital för nya investeringar eller vill trappa ner ägaransvaret inför en pensionering och reservera pengar för att säkra framtida behov kan det också innebära stora fördelar för en hyresgäst. En så kallad win-win möjlighet där båda parter tjänar på affären.

Fördelen för fastighetsägaren är att utöver trygga ett kapital för framtiden innebär en ombildning också att det framtida ansvaret för fastighetens underhåll och skötsel övergår från fastighetsägaren till en bostadsrättsförening.

Fördelen för en hyresgäst som trivs med sitt boende är att denne efter ombildning själv kan få del i en framtida värdestegring genom ett eget ägande. Innehav av en bostadsrätt är en normalt sett mycket trygg kapitalplacering som långsiktigt sannolikt ger en god värdetillväxt med möjligheten till skattemässiga fördelar vid en framtida avveckling jämfört med annan inkomstbeskattning. 

Att ombilda en hyresfastighet till en bostadsrättsfastighet kräver dock kunskaper om fastigheter, ekonomi, bl.a. upprättande av en så kallad ekonomisk plan där alla berörda får god insyn i vad det innebär att gå från att vara en hyresgäst till en bostadsrättsinnehavare. På samma sätt får en fastighetsägare hjälp med sina åtaganden inför en ombildning med allt vad det innebär. 

Advokathuset Actus har erfarenhet av ombildningar och vi tar ett samlat grepp på hela ombildningen. Vi har även kontakt och löpande samarbete med revisorer och andra sakkunniga för att ditt projekt ska fortlöpa så smidigt som möjligt. En ombildning är ett spännande projekt med väldigt många saker som behöver beaktas för ett optimalt utfall. Detta kan Advokathuset Actus hjälpa till med.

Kontakta oss så berättar vi mer! 

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!