Kan man bli portad från en butik?

Svaret på frågan är Ja. 

Den som hyr eller äger en lokal får bestämma vem som får vistas där. Butiksinnehavare har alltid haft möjligheten att be en person lämna butiken men innan 1 mars 2021 saknat möjlighet att vidta några åtgärder om personen trots butiksinnehavarens uppmaning har återvänt till butiken. 

Den 1 mars 2021 trädde lag (2021:4) om tillträdesförbud till butik i kraft. Lagen möjliggör för butiksinnehavare att ansöka om förbud för en person över 15 år att få tillträde till och vistas i en butik. 

Enligt den nya lagen kan en person få tillträdesförbud i högst ett år om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att aktuell person kommer begå brott i butiken eller allvarligt trakassera personal eller andra som befinner sig vid butiken. I vissa fall kan även hets mot folkgrupp, narkotikabrott eller andra brott mot den allmänna ordningen i butiken leda till ett tillträdesförbud. 

Av förarbeten framgår att risken för att personen ska begå brott i eller omkring butiken behöver vara klar och konkret, varför ett tillträdesförbud som huvudregel endast meddelas en person som tidigare har begått brott i eller i anslutning till butiken. Det stiftas i förarbetena att det i andra fall kan vara svårt att påvisa den risk som krävs för att ett tillträdesförbud ska kunna beslutas. I samband med riskbedömningen beaktas även karaktären hos eventuella tidigare brott samt hur lång tid som förflutit sedan brottet begicks. 

Om du i egenskap av butiksinnehavare eller privatperson önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig i ditt specifika ärende är du välkommen att kontakta oss. 

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!