Vad är enskild egendom och hur blir något enskild egendom?

Våra medarbetare på Advokathuset Actus får ofta frågor om vad enskild egendom innebär och hur man gör en egendom enskild. Det är inte ovanligt att makar först i efterhand önskar att de gjort viss egendom enskild. Syftet med detta inlägg är att klargöra begreppet enskild egendom vid bodelning mellan makar under pågående äktenskapsskillnad. 

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen görs med utgångspunkt i makarnas egendomsförhållanden den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. 

Makarnas giftorättsgods ska ingå i bodelningen och värdemässigt delas lika mellan makarna. En makes enskilda egendom ska däremot undantas från bodelningen. Den andre maken har inte rätt till hälften av värdet av egendom som är enskild. 

I lagen definieras giftorättsgods som all egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente föreskrivs som mottagarens enskilda egendom. Det är inte ovanligt att föräldrar i testamenten föreskriver att deras arv ska utgöra barnets enskilda egendom. Som enskild egendom räknas även egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lag (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Även egendom som träder i stället för nyssnämnda egendom är som huvudregel enskild egendom, förutsatt att annat inte anges i rättshandlingen på grund av vilken egendomen är enskild. Detta innebär exempelvis att en make som fått en fastighet i gåva av den andra maken med villkoret att fastigheten ska vara makens enskilda egendom som huvudregel kan sälja fastigheten och behålla köpeskillingen som sin enskilda egendom. All annan egendom än den uppräknade enskilda egendom räknas som giftorättsgods. 

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater fördjupar sig i ditt ärende och ger dig råd anpassade för just din situation är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka mejl eller kontakta oss via vår hemsida.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av bodelningar.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!