Får man köra elsparkcykel full?

Svaret på denna fråga beror på hur snabbt den aktuella elsparkcykeln kan framföras och hur stark motor den har. 

En elsparkcykel som inte går snabbare än 20 km/h och har en motor som understiger 250 watt i styrka klassificeras som cykel. I och med att elsparkcykeln klassificeras som cykel blir också trafikreglerna för cyklar gällande för fordonet i fråga. Eftersom det saknas förbud att framföra en cykel onykter, saknas det också ett generellt förbud att framföra en elsparkcykel som klassificeras som cykel i onyktert tillstånd. 

I detta sammanhang ska framhållas att det av 3 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) framgår att fordon ej får framföras av den som på grund av alkohol inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt. Således kan ett otryggt framförande av fordon i sig vara olagligt. Vid brott mot nyssnämnda föreskrivelse riskerar föraren att dömas för vårdslöshet eller grov vårdslöshet i trafik. 

En elsparkcykel som går fortare än 20 km/h och har starkare elmotor än 250 watt räknas som moped klass II. En elsparkcykel som går fortare än 25 km/h och har en starkare motor än 250 watt räknas som moped klass I. Nyssnämnda elsparkcyklar räknas som motordrivna fordon, vilket innebär att reglerna om rattfylleri blir tillämpliga. Således är det olagligt att framföra nyssnämnda fordon i berusat tillstånd. 

Det finns många företag som erbjuder uthyrning av elsparkcyklar och de hyrbara elsparkcyklarna ska ha en registrerad topphastighet om 20 km/h. Vid eventuella avvikelser bör nämndas att det alltid är föraren som ansvarar för att fordonet som framförs uppfyller ställda krav på hastighet och motorstyrka.

Sammanfattningsvis så kan elsparkcyklar från exempelvis bolagen Voi, Lime och Tier framföras om man är onykter eftersom det saknas ett generellt förbud mot detta. Alkoholintaget i sig är alltså inte otillåtet och man kan inte dömas för rattfylleri så länge som elsparkcyklarna inte överstiger vad som framgår ovan. Däremot så ska man ändå vara mycket försiktig med att framföra elsparkcyklar om man är onykter eftersom ett otryggt framförande kan resultera i att man döms för vårdslöshet i trafik.

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!