Vad menas med penningtvätt?

Om en bekant till dig behöver använda ditt bankkonto för att dennes ”bankkort är borta”, att den bekante ”bara tillfälligt” behöver ett konto i den bank du har, eller att personen ifråga uppger att ”det har varit lite krångel med dennes konto” bör du avstå från att hjälpa denne. Det finns nämligen en stor risk att du kan begå ett brott som heter penningtvätt.

Vad innebär ett penningtvättbrott?

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott reglerar bland annat vad som faktiskt utgör penningtvätt. I 3 § beskriver lagen att ”om åtgärden syftar till att dölja pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde” så rör det sig om penningtvätt. 

Det förutsätts dock att ett brott redan begåtts (s.k. förbrott) och att det genom det brottet uppstår en ”ekonomisk fördel” för någon. Även om du inte haft något sådant syfte kan du dömas om du ändå har haft någon nytta av den brottsligt förvärvade egendomen eller som lagen anger ett faktiskt ”tillgodogörande” av egendomen eller pengarna i fråga.

Beroende på omfattningen av brottet kan straffet variera från böter upp till fängelse.

Ett praktiskt exempel på ett penningtvättsbrott

Din bekant som du kanske träffat på gymmet har lyckats uppta ett banklån i en annan persons namn efter att ha förmått (lurat) en person att uppge sitt bank-id. Personen som du träffat på gymmet vill inte själv kopplas till utbetalningen av lånet och behöver därför tillgång till ett annat konto. Nämligen ditt konto! Du tycker att personen som du hejat på många gånger på gymmet men knappt känner till namn på verkar trevligt och du säger ”ok, det går bra”.

Du får kanske en mindre summa pengar som stannar kvar på ditt konto som tack ”för lånet” av ditt konto efter att du tagit ut gymkompisens pengar överlämnat dem till honom. 

I detta fall risker du att fällas för ett penningtvättbrott även om du inte kände till förbrottet då du borde ha kontrollerat varifrån pengarna kommer. Oberoende om syftet med ditt agerande 

I detta exempel varit att främja brottet har du dessutom haft ett ekonomiskt utbyte då du uppburit en ersättning, du har också haft ett ”faktiskt tillgodogörande” genom att ta emot de pengar du fick som tack för lånet. 

Det räcker ofta att det handlar om några tusenlappar för att brottet ska vara på s.k. fängelsenivå, alltså att du inte bara kan få böter. I sammanhanget bör det påpekas att det normalt sett utgår villkorlig dom om du är ostraffad sedan tidigare.

Om du blir misstänkt för penningtvättsbrott

Normalt sett har du rätt till en försvarsadvokat och vårt råd är att du omedelbart kontaktar utredaren från polisen och begär en försvarsadvokat. Om detta händer dig så kan du också kontakta oss för att få rådgivning och vi har flera erfarna försvarsadvokater som kan hjälpa dig.

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!