Vad är ett äktenskapsförord?

Vad är ett äktenskapsförord? 

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet kan makarna bestämma att viss egendom (som makarna äger separat eller gemensamt) ska vara den ena makens enskilda egendom, se 7 kap. 2 § första punkten och 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. Ett hinder i sammanhanget är dock att det endast är egendom som tillhör den ena maken som kan göras till dennes enskilda egendom. Som exempel kan nämnas att om den ena maken (A) äger en fastighet, är det inte möjligt att bestämma att fastigheten ska utgöra den andra makens (B:s) enskilda egendom.

Varför är det bra att upprätta ett äktenskapsförord och vad regleras i ett sådant?

När makar skiljer sig ska en bodelning göras och i denna ska makarnas giftorättsgods ingå. Giftorättsgodset utgörs av all egendom som makarna äger separat eller gemensamt, med undantag för egendom som är enskild (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Detta innebär att enskild egendom inte ingår i en framtida bodelning. Vid en bodelning ska således makarnas giftorättsgods slås samman och delas lika mellan makarna, dock först efter det att makarnas giftorättsgods har minskat med vardera makes skulder. 

Det anförda medför att det kan vara fördelaktigt att som makar eller blivande makar upprätta ett äktenskapsförord inför en eventuell framtida skilsmässa och bodelning, även om det för stunden kan vara jobbigt att tänka på.

Hur upprättar eller upphäver man ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord kan upprättas när som helst under äktenskapet och även inför äktenskapet. Vilka formkrav som gäller för ett sådant följer av 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. Däri framgår att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen samt dateras och undertecknas av makarna. Därefter ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att det ska bli gällande. Om äktenskapsförordet har slutits mellan blivande makar blir äktenskapsförordet gällande från den dagen makarna ingick äktenskap, dock under förutsättning att äktenskapsförordet ges in till Skatteverket inom en månad. I annat fall gäller äktenskapsförordet först från och med den dag då det ges in till Skatteverket. På Skatteverkets hemsida kan ni läsa mer om hur registreringen av ett äktenskapsförord går till. 

För det fall makarna vid ett senare tillfälle skulle ångra det som står i det registrerade äktenskapsförordet kan detta ändras genom att makarna upprätta ett nytt. På så sätt upphävs det tidigare äktenskapsförordet. 

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater fördjupar sig i ditt ärende och ger dig råd anpassade för just din situation är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka mejl eller kontakta oss via vår hemsida.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!