Vem ärver vem?

Vid en persons bortgång ska det genomföras ett s.k. arvskifte (se 23 kap. ärvdabalken (ÄB)). Med arvskifte menas att arvet efter den avlidne ska delas upp mellan den avlidnes arvingar. Arvingar kan endast vara personer som vid tidpunkten för den avlidnes bortgång var i livet. Detta medför att barn i magen – som har tillkommit innan den avlidnes död – kan ärva den avlidne, 1 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB).

Enligt svensk arvsrätt gäller att arvingarna ärver i enlighet med arvsklasserna. Detta regleras i 2 kap. 1–4 §§ ÄB. Arvsklasserna består av den avlidnes bröstarvingar (barn och barnbarn) och, om inte den avlidne har några bröstarvingar, dennes föräldrar. Är föräldrarna inte i livet ärver i stället den avlidnes syskon eller eventuella syskonbarn. Även halvsyskon har rätt till arv efter den avlidne.

Om inte någon av ovanstående personer finns i livet är det den avlidnes far- och morföräldrar som ärver och, i sista hand, den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och/eller mostrar. Dessa personer utgör således den sista arvsklassen vilket innebär att kusiner inte har rätt till arv enligt svensk rätt. 

Skulle den avlidne inte ha någon släkting kvar i livet som omfattas av någon av arvsklasserna kommer arvet att tillfalla Allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB). 

Oaktat vad som följer av bestämmelserna om arvsklasserna har den avlidne rätt att före sin död upprätta testamente för att på så sätt bestämma över vem som ska ärva och vad personen ska ärva. Testamentet får och kan dock inte medföra att den avlidnes bröstarvingar mister hela sitt arv. En bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott (se 7 kap. 1 och 3 §§ ÄB). 

Det är däremot inte möjligt att skriva om den svenska arvsrätten utan att beröra efterlevande makes arvsrätt. 

Om den avlidne var gift vid tidpunkten för sin bortgång följer det av bestämmelsen i 3 kap. 1 § ÄB att den efterlevande maken ärver den avlidne. Om makarna har gemensamma barn ärver således den efterlevande maken före bröstarvingarna. Om den avlidne däremot har barn med någon annan än den efterlevande maken (s.k. särkullbarn) har barnet rätt att få ut sitt arv direkt. Särkullbarnet behöver alltså inte vänta på den efterlevande makens bortgång, vilket de gemensamma barnen behöver göra. Bestämmelserna om den efterlevande makens arvsrätt medför därför att bestämmelserna om arvsklasserna inte gäller undantagslöst.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater fördjupar sig i ditt ärende och ger dig råd anpassade för just din situation är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka mejl eller kontakta oss via vår hemsida.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!