Vad gäller för ersättning för sveda och värk?

Den som har blivit utsatt för brott (målsäganden) kan få ersättning för personskada som uppkommit i anledning av brottet (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Ersättning för sådan personskada omfattar rätten till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur, även kallat sveda och värk (5 kap. 1 § 3 skadeståndslagen). 

Sveda och värk avser lidande under den akuta sjukdomstiden. Den akuta sjukdomstiden avser tiden från skadan till dess skadan läks (personen tillfrisknat) eller ett varaktigt försämrat tillstånd inträder (invaliditet). Sveda och värk är således något tillfälligt och det kan avse ersättning för den tid personen legat på sjukhus eller tiden som personen annars har haft ont fysiskt och/eller psykiskt på grund av skada. 

Sveda och värk är således avsett att fungera som en kompensation för övergående och tillfällig smärta, psykiskt lidande eller under viss tid försvårad livssituation. Som exempel kan nämnas övergående smärta, oro och ångest. 

Storleken på ersättningen som kan begäras och sedermera utfås bestäms utifrån en tabell som Trafikskadenämnden fastställer varje år. För år 2022 uppgår denna ersättning till 2 700 kr/månaden om personen är helt sjukskriven. Om personen däremot inte är sjukskriven men har medicinskt visade besvär kan denne ändå ha rätt till viss ersättning. 

Den som ska betala ersättningen till dig är i första hand den som har utsatt dig för brott, det vill säga gärningspersonen (den tilltalade). För att gärningspersonen ska bli skyldig att utge skadestånd krävs det dock att domstolen bedömer denne skyldig för brottet. 

Om en gärningsperson är under 18 år kan skadeståndet begäras av både gärningspersonen och dennes föräldrar, såvida föräldrarna också är vårdnadshavare. 

För att begära ersättning i ett brottmål kan du ta upp detta med polisen, t.ex. i samband med polisanmälan eller under ett förhör. Om du i stället förordnas ett målsägandebiträde är det målsägandebiträdet som hjälper dig att driva frågan om skadestånd i domstol. Det är därefter domstolen som beslutar huruvida du har rätt till skadestånd och i så fall till vilket belopp. 

Att notera är att det i denna text endast har fokuserats på sveda och värk som begärs i anledning av brott. Det är dock möjligt att begära ersättning för sveda och värk även i ett tvistemål eller i anledning av en trafikolycka.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!