Vad gäller vid olovlig körning av A-traktor?

Vad är en A-traktor?

För att få köra en A-traktor behöver föraren ha ett körkort med åtminstone AM-behörighet eller ett traktorkort. Kravet på körkort för att få köra en A-traktor framgår av körkortslagen (1998:488). En A- traktor är ett fordon som består av en ombyggd bil.

Det finns en mängd krav på vilka egenskaper en A-traktor ska ha och dessa krav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter. Ett sådant krav är att en A-traktor inte ska gå att köra i en hastighet över 30 km/h på plan väg (den konstruktiva hastigheten får uppgå till högst 30 km/h). Ett annat krav är att fordonet ska vara ombyggd på ett sådant sätt att det uppenbart inte är avsett att transportera passagerare. Däremot får det finnas säte för en eller två passagerare bredvid förarsäte och man får även transportera passagerare på de sätena.

Om det är så att A-traktorn har en konstruktiv hastighet över 30 km/h rör det sig inte längre om en A- traktor och således krävs en annan körkortsbehörighet. Det samma gäller om A-traktorn till exempel har ett baksäte med utrymme för passagerare.

Vad är olovlig körning?

Olovlig körning regleras i lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, även kallad trafikbrottslagen. Enligt 3 § trafikbrottslagen är det straffbart att köra ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till det. Detta innebär alltså att om du kör en A-traktor, med de egenskaper som en A- traktor ska ha, utan att ha ett körkort med åtminstone AM-behörighet så rör det sig om olovlig körning.

Det innebär även att om du kör en A-traktor där vissa egenskaper är ändrade så kan ditt körkort med AM-behörighet vara otillräckligt. Till exempel, om du kör en A-traktor som är möjlig att köra i 50 km/h så räcker inte din AM-behörighet vilket innebär att du då framför ett fordon som du inte är behörig att köra. Det innebär att det rör sig om olovlig körning.

När kan jag dömas till straff för olovlig körning?

För att dömas för olovlig körning krävs det att föraren har haft ett uppsåt till att ha kört ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till det. Föraren ska alltså vara medveten om att fordonet är körkortspliktigt, och föraren ska även vara medveten om att han eller hon inte har rätt att köra fordonet. Det innebär alltså att föraren måste vara medveten om att A-traktorn kan köras i 50 km/h, som i exemplet ovan, för att kunna dömas för olovlig körning.

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!