Vad gäller vid hemfridsbrott och olaga intrång?

Om hemfridsbrott och olaga intrång

Den som utan lov tränger sig in eller stannar kvar i någon annans bostad eller annat liknande boende ska dömas till hemfridsbrott till böter eller fängelse i högst ett år. Hemfridsbrott regleras i 4 kap. 6 § första stycket i brottsbalken (BrB). Den som obehörigen tränger in eller stannar kvar i en byggnad eller ett fartyg, på en gårdsplan eller på annan liknande plats döms för olaga intrång till böter eller fängelse i högst ett år, enligt 4 kap. 6 § andra stycket (BrB).

Nya straffskärpningar

Den 1 juli 2022 infördes nya straffskärpningar vad gäller hemfridsbrott och olaga intrång. Även fler kategorier skulle omfattas av olaga intrång, till exempel intrång på gårdsplaner. Bakgrunden till ändringarna var bland annat den brottsliga djurrättsaktivismen som kan innefatta hemfridsbrott och olaga intrång. Maximistraffet för brott mot hemfridsbrott och olaga intrång skärps från böter till fängelse i högst ett år. Riksdagen beslutade även att grova svårhetsgraderna av dessa brott ska betecknas som grovt hemfridsbrott respektive grovt olaga intrång. Straffskalorna för dessa brott ändrades från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst tre år. Detta regleras av 4 kap. 6 § tredje stycket (BrB).

I samband med att straffen skärptes för hemfridsbrott och olaga intrång har lagstiftaren även kriminaliserat försök, förberedelse och stämpling till grovt hemfridsbrott och grovt olaga intrång.

Fler omständigheter ska beaktas vid grovt brott

I de nya straffskärpningar beslutade Riksdagen även att införa fler omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett hemfridsbrott eller olaga intrång är grovt, till exempel om våld har varit inblandat, hot om brottslig gärning, skada på egendom, ofredande eller annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!