Vem ansvarar för fel i vara – konsumenten eller näringsidkaren?

Den 1 maj 2022 började en ny konsumentköplag gälla i Sverige. Konsumentköplagen (SFS 2022:260) reglerar situationer där en konsument köper en vara av en näringsidkare. Den gäller även när en konsument köper digitalt innehåll eller en digital tjänst av en näringsidkare.

Syftet med konsumentköplagen är att ge konsumenter ett grundläggande skydd när de köper varor av näringsidkare. Den nya konsumentköplagen medför flera förändringar jämfört med hur det var tidigare. En av dessa förändringar är hur länge näringsidkare ansvarar för fel i en vara som en konsument har köpt av dem.

Enligt den tidigare konsumentköplagen ansvarade näringsidkare för fel på varan som visade sig inom sex månader efter att konsumenten hade fått varan. Den nya lagen innebär att näringsidkaren numera ansvarar för fel på varan som visar sig inom två år efter att konsumenten har fått varan. Detta framgår av 4 kap. 17 § konsumentköplagen.

Det regeln betyder är att om ett fel visar sig inom två år från att en konsument har köpt varan så är det näringsidkaren som ska bevisa vems ansvaret är. Det är alltså näringsidkaren som har bevisbördan att felet på varan är sådant att näringsidkaren inte ansvarar för det. Man utgår således från, det vill säga presumerar, att fel som visar sig inom två år är sådana som näringsidkaren ansvarar för.

När det gäller köp av digitalt innehåll och digitala tjänster sträcker sig näringsidkarens ansvar ännu längre. Så länge det finns ett pågående avtal om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten har näringsidkaren bevisbördan för innehållets eller tjänstens felfrihet enligt 4 kap. 14 § 2 st. konsumentköplagen. I sådana fall där det sker ett avlämnande har näringsidkaren ansvaret i tre år därefter.

För konsumentköp av levande djur gäller däremot en kortare ansvarstid. Näringsidkaren ansvarar nämligen för fel som visar sig inom sex månader efter att djuret avlämnades. Detta framgår av 4 kap. 18 § konsumentköplagen.
Vid fel i vara har konsumenter möjlighet att kräva olika påföljder. Vilka påföljder som är tillämpliga framgår av 5 kap. konsumentköplagen.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!