Vad är kränkande fotografering?

Brottet kränkande fotografering regleras i 4 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700). För att någon ska dömas för kränkande fotografering krävs det att den som blivit fotograferad inte givit sitt samtycke till fotograferingen och att fotograferingen ska ha skett i hemlighet. Därutöver ska den som blivit fotograferad vid tillfället ha befunnit sig inomhus på en plats som framgår av lagtexten.

De platser som pekas ut som skyddade platser avseende kränkande fotografering är bostad, toalett, omklädningsrum och liknande utrymmen. Förarbetena till lagen (prop. 2012/13:69) definierar de skyddade platserna som utrymmen som är avsedda för mycket privata förhållanden. Bestämmelsen är inte tillämplig på sådan fotografering som utförs som ett led i myndighetsverksamhet.

Straffansvar för kränkande fotograferingen kan undgås om det med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är en försvarlig gärning.

Vilken kränkande fotografering är försvarlig?

Högsta domstolen avgjorde nyligen ett mål där undantaget för försvarliga gärningar ställdes på sin spets. Målet handlade om en pappa som inte hade haft någon kontakt med sin dotter på åtta år och inte heller hade vårdnaden om henne. Dottern var vid gärningstillfället tio år. Pappan hade från sin bil på gatan fotograferat dottern genom fönstret medan hon var inomhus i sin bostad. Syftet med fotograferingen var att ta en bild för att själv få ett fotografi av sin dotter och för att visa dotterns farmor och faster hur mycket dottern hade vuxit.

Gärningen, det vill säga fotograferingen, uppfyllde de rekvisit som krävs för att det ska anses vara kränkande fotografering. Fotograferingen hade gjorts utan samtycke, i hemlighet och medan den fotograferade personen befann sig i en bostad. Frågan i Högsta domstolen var om det var tal om en försvarlig gärning.

Högsta domstolen kom fram till att det är förståeligt att en förälder vill ha ett fotografi av sitt barn även om det inte finns någon kontakt dem emellan. Även om pappans beteende således var förståeligt så bedömde domstolen att agerandet inte var försvarligt. Pappan dömdes därför för kränkande fotografering.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro och Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!