Uppehållstillstånd på grund av anknytning – vad händer när förhållandet tar slut?

Om du är gift eller sambo med någon som är bosatt eller har ett beviljat uppehållstillstånd för bosättning i Sverige kan du under vissa förutsättningar få uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716). Ett sådant uppehållstillstånd kan däremot återkallas enligt 7 kap. 3 § samma lag om förhållandet med din make eller sambo upphör.

När uppehållstillståndet inte ska återkallas

Upphör ert förhållande så görs en bedömning om ditt uppehållstillstånd ska återkallas. Det framgår av 7 kap. 4 § utlänningslagen vilka skäl som ska beaktas vid en sådan bedömning. Har du till exempel barn i Sverige ska hänsyn tas till barnets behov av kontakt med dig, och även till hur den kontakten skulle påverkas om ditt uppehållstillstånd återkallas. Vidare ska det bedömas vilken anknytning du har till Sverige och i vilken utsträckning som du har etablerat dig i det svenska samhället.

Nya regler sedan den 1 augusti 2022

Ytterligare ett skäl som ska vägas in i bedömningen om uppehållstillståndet ska återkallas har införts i 7 kap. 4 § utlänningslagen. Har ditt förhållande med din make eller sambo upphört för att du, eller ditt barn i förhållandet, har utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning av frihet eller frid ska detta särskilt beaktas i bedömningen om ditt uppehållstillstånd ska återkallas. Detta var däremot något som skulle beaktas redan före lagändringen.

Genom att det uttryckligen framgår av lagtexten vill lagstiftaren tydliggöra att utgångspunkten är att uppehållstillstånd inte ska återkallas. Målet med lagändringen är att det ska stärka skyddet mot återkallelse av uppehållstillstånd för den som utsatts för våld eller kränkningar i en nära relation. Lagstiftaren tar genom lagändringen särskilt hänsyn till att personer som får uppehållstillstånd genom anknytning som ovan – och sedan utsätts för våld eller kränkningar i det förhållandet – kan vara i en särskilt utsatt situation.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!