Nya straffskärpningar för brott i kriminella nätverk införs den 1 juli – vad gäller?

Nya lagar på väg

I ett led att försöka minska de kriminella nätverkens inflytande och öka tryggheten i samhället föreslår regeringen att flera straff ska skärpas och nya straff ska införas (se prop. 2022/23:53). Det handlar om brott som är vanligt förekommande bland personer i kriminella nätverk. Straffen kommer att bland annat skärpas för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning, grov utpressning och narkotikabrott som tar sikte på försäljning.

Nya straff införs som innebär att straffen skärps när det rör sig om brott som begås i samband med kriminella uppgörelser, straff mot att involvera minderåriga i brott eller brottslig verksamhet samt att det blir förbjudet med försök till narkotikabrott av normalgraden, det vill säga att exempelvis beställa narkotika för eget bruk.

Riksdagen förväntas fatta beslut om lagändringarna den 3 maj 2023 och lagändringarna föreslås att träda i kraft redan den 1 juli 2023.

Strängare straff för flera brott

Flera brott kommer att få ett strängare straff. Lägsta straffet (straffminimum) för grovt olaga tvång höjs från nio månaders fängelse till fängelse i ett år. Olaga hot kan nu leda till fängelse i högst två år, i stället för ett år som högst. Grovt olaga hot kan som lägst nu leda till fängelse i ett år. Tidigare var fängelsestraffet nio månader som lägst.

För utpressning höjs högsta fängelsestraffet till tre år i stället för två. Om det rör sig om grov utpressning kommer lägsta straffet ligga på två år och som högst åtta år.

Den som säljer narkotika eller annars befattar sig med narkotika som är avsedd att säljas döms till fängelse i lägst sex månader och högst tre år. Detta gäller även om man skulle lägga ut narkotika till försäljning, förvarar eller främjar betalning för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller gör någon annan liknande åtgärd, om tillvägagångssättet syftar till att gynna narkotikahandeln. Det nya i detta är att minimistraffet höjs till fängelsenivå.

Nytt straff införs för involverande av minderåriga i kriminella gäng

En helt ny lag införs som kommer innebära att det blir kriminaliserat att involvera en minderårig i brottslighet. Högsta straffet som kan utdömas kommer att vara fängelse i fyra år. Att involvera en minderårig kan göras genom att en gängkriminell anlitar, betalar, instruerar eller överlämnar egendom till en minderårig och därigenom involverar barnet i den brottsliga verksamheten.

Förbjudet att beställa narkotika

Tidigare har en person som gjort en beställning av narkotika men sedan inte fått den på grund av att beställningen har avslöjats eller av annat skäl inte kunnat dömas för brott om beställningen av narkotikan har varit för eget bruk. Med den nya lagen kommer det bli straffbart. Försökspunkten ligger vid beställningen av narkotika. En person som dock ångrar sin beställning och avstår från att fullfölja köpet, genom att till exempel inte hämta ut en postförsändelse, har inte gjort sig skyldig till brott på grund av att det då rör sig om frivilligt tillbakaträdande och då ska man gå fri från straff enligt 23 kap. 3 § brottsbalken.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!