Vad innebär förverkad hyresrätt?

Om en hyresrätt är förverkad har hyresvärden rätt att säga upp lägenheten i förtid. Det innebär att uppsägningstiden kan vara kortare än den uppsägningstid som gäller vid en vanlig uppsägning. Förkortningen av den avtalade eller lagstadgade uppsägningstiden vid uppsägning på grund av förverkande innebär även att hyresvärden har rätt till skadestånd. Skadestånd kan utgöras av den hyresförlust värden gör på grund av den förkortade hyrestiden.

När är en hyresrätt förverkad?

I 12 kap. 42 § jordabalken återfinns de situationer som kan innebära att en hyresrätt är förverkad. Situationerna är i praktiken de avtalsbrott som ger hyresvärden möjlighet att säga upp hyresavtalet omedelbart. Vissa av reglerna gäller bara för bostadslägenheter och vissa bara för lokaler. I praktiken rör det sig däremot i huvudsak om samma typ av situationer. En av de mer självklara situationerna som kan innebära ett förverkande är dröjsmål med betalning av hyra. Situationen regleras delvis av de två första punkterna i 12 kap. 42 § jordabalken. En bostadslägenhet är förverkad om hyresgästen inte har betalat hyran inom en vecka efter hyrans förfallodag enligt 12 kap. 42 § 1 p jordabalken. En lokal är förverkad om hyran är obetald mer än två dagar efter förfallodagen enligt 12 kap. 42 § 2 p jordabalken.

Krav på hyresvärden för att kunna göra gällande förverkande

Beroende på vilken av situationerna i 12 kap. 42 § jordabalken som är aktuell, så finns det krav på hyresvärden hur denne ska gå till väga för att säga upp hyresrätten på grund av förverkande. Kraven kan exempelvis innebära att uppsägningsbrevet ska innehålla viss information eller att hyresvärden måste agera inom en viss tidsfrist. Krav i uppsägningsprocessen som inte är uppfyllda kan innebära att hyresvärden förlorar möjligheten att säga upp hyresgästen i förtid.

Prövas av tingsrätten

En hyresgäst kan vägra att flytta efter att ha blivit uppsagd i förtid på grund av förverkande. Vid sådana tillfällen måste hyresvärden vända sig till Kronofogden och begära handräckning och därigenom få hyresgästen vräkt. Bestrider hyresgästen alltjämt uppsägningen kan hyresvärden begära att ärendet överlämnas till tingsrätten. Utgångspunkten i tingsrätten är att förlorande part står för motpartens rättegångskostnader. Hyresvärden kan även vända sig direkt till tingsrätten för att få uppsägningen prövad.

Vi hjälper dig!

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida. Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål. Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!