Andrahandsuthyrning av hyresrätt

Ingen rättighet att hyra ut sin lägenhet

En hyresgäst har inte utan vidare rätt att upplåta sin lägenhet till någon annan. Detta följer av 12 kap. 39 § jordabalken och gäller både för bostadslägenhet och lokal. Det spelar ingen roll om andrahandshyresgästen betalar hyra eller inte, det viktiga i sammanhanget är att hyresgästen ger andrahandshyresgästen en självständig rätt att bruka lägenheten.

Om en hyresgäst olovligen upplåter sin lägenhet till annan kan detta ligga till grund för förverkande av hyresrätten enligt 12 kap. 42 §. En förverkandegrund innebär att hyresvärden har rätt att säga upp lägenheten i förtid.

Samtycke eller tillstånd till andrahandsuthyrning

Hyresvärden kan lämna sitt samtycke till andrahandsuthyrning och kan i samband med ett sådant samtycke uppställa krav på villkor som andrahandsuthyrningen ska vara förenad med.

För det fall hyresvärden inte lämnar sitt samtycke till andrahandsuthyrningen kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden. Denna möjlighet framgår av 12 kap. 40 § jordabalken. Lagrummet uppställer vilka omständigheter hyresnämnden ska beakta vid prövningen av om tillstånd till andrahandsuthyrning ska tillåtas.

När ska tillstånd till andrahandsuthyrning lämnas

Hyresnämnden ska lämna tillstånd till andrahandsuthyrning om hyresgästen (förstahandshyresgästen) har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, om det saknas skäl för hyresvärden att inte godta andrahandshyresgästen i fråga och om den hyra som hyresgästen begär av andrahandshyresgästen inte överstiger skälig hyra. Kravet på skälig hyra gäller dock enbart för bostadslägenheter.

Omständigheter som kan tala för och emot andrahandsuthyrning

Sådana omständigheter som kan utgöra beaktansvärda skäl kan till exempel vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Bedömningen av de beaktansvärda skälen kan skilja sig åt beroende på om det rör sig om bostadslägenhet eller lokal även om lagtexten är den samma.

Det som åsyftas med att det för hyresvärden saknas skäl att inte godta andrahandshyresgästen är om hyresvärden har anledning att tro att denne till exempel kommer orsaka störningar eller inte vara skötsam. Det ska röra sig om en befogad anledning, detta innebär att till exempel misstankar om misskötsamhet inte får vara helt ogrundade.

Hyran som hyresgästen kräver av andrahandshyresgästen ska vara skälig när det rör sig om andrahandsuthyrning av bostadslägenhet. Hur bedömningen av hyrans skälighet görs framgår av 12 kap. 55 § 4 st jordabalken

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro och Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!