Jag har blivit utsatt för ett bankbedrägeri – vad gör jag?

Obehöriga transaktioner

Om någon har tagit ut dina pengar från en bankomat eller gjort transaktioner med ditt bankkort eller andra överföringar utan din tillåtelse klassas det som en obehörig transaktion. Först måste du kontakta din bank när du upptäcker att obehöriga transaktioner har gjorts. Därefter ska du göra en reklamation av uttagen till din bank. Enligt 5 a kap. 1 § lag (2010:751) om betaltjänster (betaltjänstlagen) ska banken återställa kontot till den ställning som den skulle ha haft om den obehöriga transaktionen inte hade genomförts. Det finns dock undantag, till exempel om du som kontohavare inte har skyddat dina personliga behörighetsfunktioner tillräckligt. Om man har agerat grovt oaktsam ska man stå för hela beloppet, förutom för konsumenter som enbart ska stå för högst 12 000 kronor. Har man som konsument handlat särskilt klandervärt ska man dock stå för hela beloppet.

Ny dom i Högsta domstolen kan ge dig pengarna tillbaka

Bakgrund i målet

I en dom från Högsta domstolen förra året har domstolen klargjort gränsdragningen mellan att som konsument vara grovt oaktsam och särskilt klandervärd (se NJA 2022 s. 522). Kortfattat hade konsumenten blivit kontaktad per telefon av någon som uppgav sig att vara från SEB:s säkerhetsavdelning. Skälet till kontakten var för att konsumenten inte hade lämnat sitt skriftliga samtycke till bankens GDPR-hantering. Bedragaren hänvisade konsumenten till att godkännandet måste lämnas på bankkontor, annars riskerade kunden att strykas som kund. Kunden frågade då om det var möjligt att lösa detta genom mobilt BankID, vilket det var. Konsumenten legitimerade sig via BankID och bedragaren bekräftade att villkoren i GDPR hade accepterats. Bedragaren sa sen att konsumentens BankID var gammalt och behövde förnyas. Han erbjöd sig att förnya konsumentens BankID via konsumentens bankdosa, men behövde först prata med sin chef. Bedragaren återkom under kvällen och konsumenten lämnade ut sina bankkoder till bankdosan. Bedragaren lyckades då beställa ett nytt BankID i konsumentens namn och totalt försvann 385 000 kronor från konsumentens konto.

Grovt oaktsam eller särskilt klandervärd?

Frågan i målet är om konsumentens handlande ska leda till att han enbart står för 12 000 kronor (grovt oaktsam) eller om han ska stå hela risken själv (särskilt klandervärd). Högsta domstolen slår fast att konsumenten uppvisade betydande vårdslöshet genom att lämna ut koderna till bankdosan i det andra samtalet. Banken kunde dock inte bevisa att konsumenten förstod att han avsiktligen lämnade ut koder till en obehörig person eller att det fanns risk för att obehöriga transaktioner skulle genomföras. Han ansågs därför enbart vara grovt oaktsam och hans ansvar begränsades till 12 000 kronor. För att agerandet skulle anses vara särskilt klandervärt ska det vara mer än grovt oaktsamt. Det ska då röra sig om fall där konsumenten har agerat bedrägligt eller att konsumenten med avsikt lämnat ut personliga behörighetsfunktioner till en obehörig person och då insåg eller hade anledning att misstänka att hans handlande skulle leda till att han kommer att förlora sina pengar. En bedömning om en konsument har agerat grovt oaktsam eller särskilt klandervärd ska göras objektivt. Domstolen utgår då ifrån hur en vanlig konsument hade agerat i samma situation och beaktar den miljö och situation som konsumenten befann sig i och hur bra konsumenten är på att skydda sina behörighetsfunktioner från obehöriga transaktioner. Konsumentens ålder och erfarenhet kan också vara av betydelse för domstolen. Bedömningen kan vara komplex och det är inte alltid lätt att hävda sig mot sin bank som har en hel avdelning med jurister. Därför finns vi på Advokathuset Actus till hands för att hjälpa dig i ditt ärende.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida. Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!