Hur beräknas efterarvet efter en person som varit i ett äktenskap?

Vad säger lagen?

Reglerna kring arv och efterarv återfinns i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Enligt 3 kap. 1 § ÄB är huvudregeln att om den avlidne har varit gift ska hela kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Den efterlevande maken ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken får använda arvet hur denne vill. Den efterlevande maken får dock inte testamentera bort egendom eller genom gåva minska arvet i väsentlig mån enligt 3 kap 2 och 3 §§ ÄB. Bröstarvingar och arvingar i andra arvsklassen har sedan rätt till ett efterarv vid den efterlevande makens död vilket framgår av 3 kap 2 § ÄB.

Hur beräknas kvotdelen för efterarv?

Kvotdelen beräknas genom att dividera det ursprungliga arvet som den efterlevande maken ärvde från den avlidne med den förmögenhet som den efterlevande maken har efter arvet. Det vill säga den förmögenhet den efterlevande hade innan arvet tillsammans med arvet.

Ett exempel:

Den avlidne maken efterlämnar 200 000 kr som den efterlevande maken erhåller i arv med fri förfoganderätt. Den efterlevande maken hade innan arvet förmögenhet om 200 000 kr. Efter arvet uppgår den efterlevande makens förmögenhet till 400 000 kr.

200 000 / 400 000 = 50 %

Hur beräknas efterarvet från den efterlevande makens kvarlåtenskap?

När sedan den efterlevande maken avlider räknas efterarvet från den först avlidne maken av från den efterlevande makens kvarlåtenskap. Detta görs med den efterarvskvot som räknades fram vid den först avlidne makens bortgång men utifrån den egendom som den efterlevande maken hade vid dödsfallet.

På grund av att den efterlevande maken ärvde med fri förfoganderätt kan förmögenheten förändras, genom att både minska och öka. Det innebär att om den efterlevande maken har ökat sin förmögenhet kan arvet som arvingen ska ärva från den först avlidne maken vara högre än om arvingen hade fått ut sin andel direkt vid dödsfallet.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro och Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!