Vad är en illojal transaktion i en bodelning?

Vad är en illojal transaktion i en bodelning?

Vad ska ingå i en bodelning

Reglerna om bodelning, oavsett om upphörandet av äktenskapet beror på dödsfall eller äktenskapsskillnad, återfinns i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Enligt 9 kap 1 § 1 st. ÄktB och 23 kap 1 § 2 st. Ärvdabalken (1958:637) ska egendomen från båda parterna fördelas mellan dem genom bodelning när ett äktenskap upplöses. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dagen talan om äktenskapsskillnad väcktes eller dagen då dödsfallet inträffade, se 9 kap 2 § 2 st. ÄktB.

I bodelningen ska enligt 10 kap 1 § ÄktB båda makarnas giftorättsgods ingå. Giftorättsgods är all annan egendom än den som är enskild, se 7 kap 1 § ÄktB.

Vad är en illojal transaktion

Huvudregeln är som ovan nämndes att det är egendomsförhållandena vid brytdagen av äktenskapet som ska redovisas av makarna. Det finns dock undantag från huvudregel.

Äktenskapsskillnad
Vid äktenskapsskillnad kallas detta undantag för vederlagsregeln och den återfinns i 11 kap 4 § ÄktB. Vederlagsregeln innebär att om en make inom tre år innan äktenskapsskillnaden gör sig av med giftorättsgods genom gåva eller har använt giftorättsgods för att öka värdet på sin enskilda egendom utan den andra makens samtycke ska andelen i vissa fall tas upp i bodelningen som om ingen transaktion har skett från början.

Syftet med regeln är att motverka att en make genom olika åtgärder försöker minska den andre makens anspråk till hälften av giftorättsgodset genom att beakta hur maken har förfogat över egendomen innan äktenskapsskillnaden.

Dödsfall
Vid dödsfall kallas denna regel i stället för avräkningsregeln och återfinns i 11 kap 5 § ÄktB. Denna regel blir främst aktuell när ett förskott på arv har getts från någon av makarnas giftorättsgods. Förskottet ska då avräknas på den lott som tillkommer den avlidnes arvingar. Efter avräkningen ska gåvogivarens makes giftorättsgods ökas med ett belopp som motsvarar det som avräknats. Syftet med regeln är att gåvogivarens make ska ställas i samma situation som om gåvan aldrig hade fullbordats.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro och Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!