Vilken rätt till arv har jag som särkullbarn?

Ett särkullbarn är ett barn som endast är bröstarvinge till en av makarna i ett äktenskap. Att det finns barn från olika relationer i ett äktenskap påverkar hur ett arv ska fördelas när en förälder avlider. Ett barn har alltid rätt att ärva sin förälder. Det är en rätt som finns kvar oavsett om en förälder ingå ett nytt äktenskap eller inte. Det kan dock bli mer komplicerat att veta vad och när man som särkullbarn har rätt att få ut sitt arv.

Vad säger lagen?

Reglerna kring ett särkullbarns arvsrätt återfinns i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Huvudregeln för särkullbarn är att om den make som avlider efterlämnar en bröstarvinge som inte är bröstarvinge till den efterlevande maken så har särkullbarnet rätt att få ut sin del av arvet direkt vid förälderns död (3 kap 1 § ÄB). Detta är en skillnad från vad gemensamma barn har rätt till, då de måste vänta på sitt arv tills båda föräldrarna avlider (3 kap 1 § ÄB).

Ett särkullbarn kan dock välja att avstå från att ta ut arvet direkt till förmån för den efterlevande maken och har då rätt att få ut sitt arv efter att denne avlidit (3 kap 9 § ÄB). Särkullbarnet har då rätt att ta del i den efterlevande makens dödsbo. Huvudregeln är då att hälften av den efterlevande makens dödsbo ska tillfalla dem som har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken, vilket är dennes bröstarvingar (3 kap 2 § ÄB). Många gånger är anledningen till att särkullbarn väljer detta alternativ att det annars kan få stora ekonomiska konsekvenser för den efterlevande maken om denne inte har råd att lösa ut särkullbarnet. Det kan exempelvis leda till att den efterlevande maken måste sälja bostaden.

Testamente

I ett äktenskap där det finns särkullbarn kan ett testamente upprättas för att skapa en ekonomisk trygghet för den efterlevande maken. Exempelvis kan det i testamentet göras gällande att särkullbarnet inte har rätt till något efterarv om denne tar ut sin laglott direkt.

Det går även att skriva en önskan i testamentet om att särkullbarnen inte ska kräva att få sina laglotter innan den efterlevande maken dör. Det finns dock en risk att det inte finns några tillgångar kvar när den efterlevande maken avlider. Den efterlevande maken ärver de ekonomiska tillgångarna med fri förfoganderätt vilket innebär att maken i princip har full rätt att bestämma vad tillgångarna ska användas till vilket även innebär att det vid den efterlevande makens dödsfall kanske inte finns några tillgångar kvar för särkullbarnet att ärva.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!