Höjda försörjningskrav vid arbetskraftsinvandring – vad gäller nu?

Den 1 november 2023 började det nya försörjningskravet gälla i Sverige avseende arbetskraftsinvandring. För en person som ansöker om arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige krävs nu att lönen för anställningen uppgår till minst 27 360 kr. Tidigare har det räckt med 13 000 kr.

Detta nya belopp som numera utgör försörjningskravet motsvarar 80% av medianlönen i Sverige. Definitionen av hur försörjningskravet ska beräknas framgår av 5 kap. 8a § utlänningsförordningen. Försörjningskravet ska motsvara god försörjning vilket framgår av 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).

Det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som beräknar medianlönen i Sverige varje år. Om beräkningen visar en annan medianlön i Sverige ett annat år innebär detta att försörjningskravet ändras.

Utöver kravet på en viss försörjning, det vill säga lön, kvarstår fortfarande kravet på att anställningen inte får ha sämre villkor än vad som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom den specifika branschen.

Vilka berörs av det nya försörjningskravet?

Den som har fått ett beslut om arbetstillstånd från Migrationsverket före den 1 november 2023 påverkas inte av det nya försörjningskravet så länge det arbetstillståndet gäller. Även om beslutet i fråga är överklagat och nu – efter den 1 november 2023 – hanteras av Migrationsdomstolen ska det gamla försörjningskravet gälla för domstolens prövning. Detta framgår av övergångsbestämmelserna i lagändringen (SFS 2022:1847).

Det höjda försörjningskravet är däremot tillämpligt på ansökningar om arbetstillstånd som Migrationsverket inte har fattat beslut i före den 1 november 2023. Vidare är det höjda försörjningskravet tillämpligt på ansökningar om förlängningar av arbetstillstånd. Detta innebär således att för att få förlängt arbetstillstånd krävs det att den sökande uppfyller det nya försörjningskravet.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!