Vad innebär umgänge med umgängesstöd?

I en tvist i domstol som handlar om barnets umgängesrätt till den förälder som barnet inte bor tillsammans med kan tingsrätten, om barnet har ett behov av det, besluta att barnet ska ha rätt till umgänge med umgängesstöd enligt 6 kap 15c § föräldrabalken (1949:381) (FB).

Umgänge

Den förälder som barnet inte bor tillsammans med kallas för umgängesförälder. Barnet har enligt 6 kap 15 § FB rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med tillgodoses så långt det är möjligt.

Ett umgänge kan ske på olika sätt. Via fysiska möten men även via telefon och video. Det är även vanligt att umgängen i vissa fall inleds med att ett umgängesstöd närvarar vid umgängena.

Innebörden av umgängesstöd

Umgängesstöd innebär att tingsrätten får besluta att en person från socialtjänsten ska medverka vid umgänget. Ett beslut om umgängesstöd ska endast gälla för en viss tid. Många gånger används umgängesstöd inledningsvis i de fall där barnet inte känner umgängesföräldern, om det finns anledning att ifrågasätta umgängesförälderns lämplighet eller om det finns en konflikt mellan föräldrarna som påverkar barnet. Det finns även möjlighet för föräldrar som är överens att ansöka om umgängesstöd hos familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört.

Syftet med umgängesstöd

Syftet med att tingsrätten beslutar om umgänge med umgängesstöd är främst för barnets trygghet. Barnet ska känna en trygghet när det exempelvis inte finns någon relation mellan barnet och umgängesföräldern, när det inte har skett något umgänge under en lång tid eller av andra skäl då barnet känner oro eller inte har tillit till föräldern. I vissa fall föreligger en infekterad konflikt varför umgängesstöd i de fallen kan behövas i samband med hämtning och lämning till umgänget för att barnet ska slippa konfliktfyllda konfrontationer.

Det är således barnets behov som tingsrätten har att bedöma vid beslut om umgängesstöd, inte föräldrarnas.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!