Snart kan det bli svårare att förvärva svenskt medborgarskap – vad kan gälla framöver?

Snart blir det svårare att förvärva svenskt medborgarskap – vad kommer att gälla framöver

Utredning om skärpta krav för att förvärva svenskt medborgarskap

Regeringen har tillsatt en utredning för att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Syftet med utredningen är enligt regeringen att stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Utredaren ska ta ställning och föreslå en rad förslag med syfte att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Om du ska söka svenskt medborgarskap eller har någon närstående som ska göra det är det viktigt att veta vad som kommer att gälla framöver. Utredningen ska vara klar senast 30 september 2024 och därefter ska regeringen lägga fram förslag på nya lagar.

I nuläget kan ingen veta i detalj vad utredningen kommer att föreslå, men i uppdraget till utredaren kan man läsa flera krav som föreslås att skärpas eller införas.

Krav på längre hemvist i Sverige

Utredaren ska bland annat föreslå krav på längre hemvist i Sverige för att förvärva svenskt medborgarskap. Idag är en förutsättning att man ska ha levt i Sverige i fem år. Regeringen anger att det som utgångspunkt bör vara fråga om en hemvist på minst åtta år. För den som inte har styrkt sin identitet under asylprocessen ska kravet på hemvist vara ”avsevärt längre”.

Krav på kunskap om det svenska samhället och svensk kultur

Utredaren ska även föreslå krav på ytterligare kunskaper om det svenska samhället och svensk kultur som ska krävas för att bli svensk medborgare. Det kan till exempel handla om ens politiska rättigheter som medborgare och andra normer och värderingar som präglar det svenska samhället.

Krav på egenförsörjning

Utredaren ska även föreslå krav på egenförsörjning för att förvärva medborgarskap. I vissa fall kan det finnas behov att göra undantag för den som är under 18 år eller med anledning av Sveriges internationella åtaganden.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!