Varför ska jag skriva ett testamente?

Varför ska jag skriva ett testamente?

Det är upp till dig om du vill skriva ett testamente eller om du vill att dina tillgångar ska fördelas enligt arvsordningen som framgår av lag. Den främsta anledningen till att skriva ett testamente är om du vill sätta den legala arvsordningen ur spel och exempelvis undanta vissa släktingar från arvsrätt eller testamentera hela eller delar av din kvarlåtenskap till en specifik person eller organisation. Ett testamente ger dig en möjlighet att själv bestämma hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång.

Vad kan jag reglera med ett testamente?

I Sverige råder testatorsfrihet vilket innebär att alla har rätt att omfördela sin kvarlåtenskap för det fall du inte vill att det ska fördelas enligt arvsordningen. Det är möjligt att testamentera så mycket du vill och till vem du vill.

Det är möjligt att skriva i testamentet att en person ärver egendomen med full äganderätt men att en annan person ska ha rätt att förfoga över egendomen. Så kan vara fallet när det kommer till fastigheter, till exempel när en testator vill att en bröstarvinge ska ärva fastigheten med full äganderätt men att testators sambo ska ha rätt att förfoga över fastigheten. Det är även möjligt att skriva vad du vill ska hända med egendomen om den du testamenterat till har avlidit.

Det finns ett undantag från testatorfriheten vilket är att det inte går att göra sina bröstarvingar helt arvlösa. Detta innebär att du inte kan testamentera bort dina barns laglotter som de har rätt till enligt 7 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). En bröstarvinge har vid testators död, för det fall testamentet kränker dennes laglott, möjlighet att jämka testamentet enligt 7 kap 3 § ÄB.

Hur blir testamentet giltigt?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det uppfyller vissa formkrav. Testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen. I vittnenas närvaro ska testator skriva under testamentet. Båda vittnena måste närvara samtidigt. Vittnena ska även skriva under testamentet med sina namn. Vittnena behöver endast känna till att det är ett testamente som de skriver under men det är upp till testatorn att låta dem veta testamentets innehåll eller inte.

Ett vittne till ett testamente får inte vara någon under 15 år eller den som på grund av allvarlig psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Testators make, sambo eller den som står i rätt upp och nedstigande släktskap, svågerlag eller hans eller hennes syskon får heller inte vara testamentsvittne.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!