Vad är en insynsfullmakt?

Vad är en insynsfullmakt?

Rätt till insyn och information om barnet

När en av föräldrarna får ensam vårdnad om sitt barn utfärdas i vissa fall en insynsfullmakt som är ställd till den föräldern som inte längre har vårdnaden om barnet. En insynsfullmakt innebär att den föräldern som inte har vårdnaden om barnet har rätt till insyn och information om barnet.

Vad omfattar en insynsfullmakt?

Utan en insynsfullmakt har den föräldern som inte är vårdnadshavare till barnet inte rätt till att ta del av information om barnet direkt från exempelvis skolan och vården. Föräldern har endast rätt att ta del av den information som vårdnadshavaren delar med sig av. Det är vårdnadshavaren som bestämmer vilken information som ska ges till den andra föräldern om det inte finns särskilda skäl för att inte göra det.

Med en insynsfullmakt kan den förälder som inte har vårdnaden om barnet få insyn i de delar vårdnadshavaren väljer ska omfattas av fullmakten. Det kan exempelvis handla om vård, skola och fritidsaktiviteter.

Återkallelse av en insynsfullmakt

Eftersom det är föräldern som har vårdnaden om barnet som har den yttersta makten angående vad denne vill upplysa den andra föräldern om så har vårdnadshavaren även möjlighet att återkalla fullmakten. Även om domstolen har fastslagit i en dom att föräldern som tillerkänns ensam vårdnad ska utfärda en insynsfullmakt och att det ska finnas en insynsfullmakt ställd till den andra föräldern så kan en sådan överenskommelse inte verkställas av domstolen. Det innebär att det inte går att begära hos tingsrätten att domen när det gäller insynsfullmakten ska genomföras.

Vårdnadshavaren kan därför bestämma att vissa upplysningar angående barnet inte längre ska göras.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!