Kan jag få ersättning för mina advokatkostnader?

Kan jag få ersättning för mina advokatkostnader?

Allmänt

Många känner inte till det, men du kan få hjälp att betala delar av dina kostnader för att anlita en jurist eller advokat i en uppkommen tvist. Du kan antingen få hjälp av ditt försäkringsbolag genom rättsskydd eller av staten via rättshjälp.

Rättsskydd

Rättsskydd är något som ingår i din hemförsäkring. Du kan även ha rättsskydd via andra försäkringar, såsom bilförsäkringen. Har du ett företag med företagsförsäkring och ditt företag är part i tvisten kan delar av jurist- eller advokatkostnaderna täckas av rättsskyddet via den försäkringen också.

Rättsskyddsförsäkringen ska täcka nödvändiga och skäliga kostnader. Det kan till exempel vara kostnader för ombudet, utredningskostnader, bevisning och motpartens rättegångskostnader om du skulle förlora en tvist.

Många försäkringsbolag har som krav att du ska ha varit försäkrad i minst två år. Det spelar dock ingen roll om du har bytt försäkringsbolag under tiden. Rättsskyddet täcker inte alla tvister och ärenden. Oftast täcker rättsskyddet enbart tvister som kan prövas i allmän domstol. En allmän domstol är till exempel tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Även andra tvister brukar också ingå, till exempel tvist som prövas av Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Dina villkor för rättsskydd framgår i din försäkring.

Om du anlitar oss på Advokathuset Actus som ombud hjälper vi dig att utreda om du har rätt till rättsskydd samt skicka in en ansökan till ditt försäkringsbolag. Även om du beviljas rättsskydd av ditt försäkringsbolag kan du behöva stå för självrisken som brukar ligga på runt 20 procent av den totala kostnaden. I händelse av att du vinner en tvist i domstol ska du i regel inte stå för några av rättegångskostnaderna.

Rättshjälp

Rättshjälp är något som du kan beviljas om du inte har rätt till rättsskydd och har en låg inkomst. Det är domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten som avgör om du har rätt till rättshjälp eller inte baserat på din inkomst och övriga omständigheter. Beviljas du rättshjälp är det staten som står för dina kostnader. Det finns dock begränsningar i vilka tvister och ärenden som det är möjligt att få rättshjälp i.

Det som är viktigt vid bedömningen för rättshjälp är din årsinkomst, dina förmögenheter, dina skulder och antalet barn. Har du en årsinkomst som överstiger 260 000 kronor per år har du inte möjlighet till rättshjälp.

Vi på Advokathuset Actus kan hjälpa dig med ansökan om rättshjälp.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!