Ny dom kan begränsa spridande av personuppgifter i domar och förundersökningar

Skydd av personuppgifter enligt GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som reglerar hanteringen av personuppgifter för privatpersoner inom EU och EES-länderna. Den reglerar hur organisationer får samla in, behandla och lagra personlig information.

Utgivningsbevis

Ett företag som har ett utgivningsbevis har en grundlagsskyddad rätt att publicera sin databas med personuppgifter enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Det kan röra sig om företag med utgivningsbevis och som har rätt att tillhandahålla söktjänster med personuppgifter såsom namn, adress och brottmålsdomar. I regel har svensk grundlag i vissa avseenden skyddat företag med utgivningsbevis från att GDPR tillämpas på dess agerande. Det kommer årligen in många klagomål från privatpersoner till Integritetsskyddsmyndigheten då många upplever det som kränkande mot den personliga integriteten att känsliga uppgifter ligger ute om dem på nätet.

Nytt beslut i domstol som kan begränsa spridande av personuppgifter

Nyligen har kammarrätten i Stockholm beslutat att yttrandefrihetsgrundlagen inte alltid har företräde framför GDPR då GDPR är EU-lagstiftning. Detta är ett avsteg från tidigare bedömningar som domstolar har gjort. I regel har alltid EU-lagstiftning företräde framför nationell lagstiftning. Rättsfallet i kammarrätten rör sig om ett företag som sysslar med bakgrundskontroller och konsultverksamhet inom rekrytering och som begärde ut personuppgifter hos Åklagarmyndigheten. Företaget hade angett att personuppgifterna behövdes i en framtida journalistisk verksamhet. Åklagarmyndigheten avslog utlämnande av personuppgifterna med motivering att det inte kommit fram att det journalistiska ändamålet var det huvudsakliga skälet till företagets begäran om inhämtning av dessa personuppgifter. Därmed gällde inte det svenska undantaget från GDPR. Kammarrätten gick på Åklagarmyndighetens linje och menade att en avvägning måste göras i det enskilda fallet mellan å ena sidan hänsyn till den personliga integriteten som kommer till uttryck i GDPR och å andra sidan grundlagsskyddet i yttrandefrihets- och tryckfrihetsgrundlagen. Kammarrätten ansåg att den personliga integriteten vägde över i detta fall. Beslutet kan innebära att många av de företag som idag tillhandahåller söktjänster på nätet kan bli begränsade i vilka uppgifter de kan begära ut och vilka uppgifter de kan lägga upp och sprida på sina söktjänster.

Jag behöver hjälp! Hur går jag vidare?

Vi på Advokathuset Actus kan hjälpa dig att reklamera felet. Advokathuset Actus hjälper dig även med rådgivning i fastighetsrättsliga frågor före, vid och efter fastighetsaffären. Vid tvist biträder vi dig som ombud före och under en domstolsprocess. Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro och Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida. Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål. Vår profil hos Advokatsamfundet.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida. Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!