Snart införs anonyma vittnen i Sverige

Snart införs anonyma vittnen i Sverige

Skyldighet att vittna

I Sverige gäller en allmän vittnesplikt. Det innebär att du som kallas till en domstol för att vittna i regel är skyldig att göra det. Denna skyldighet är lagstadgad. Ett vittne har alltså inte rätt att själv bestämma om han eller hon vill vittna eller inte.

Snart införs anonyma vittnen

Regeringen har nu skickat ut ett förslag på remiss som ska göra det möjligt att vittna anonymt om det finns en stor risk att vittnet eller vittnets närstående utsätts för allvarlig brottslighet. Möjligheten att vittna anonymt ska gälla både under en förundersökning och i brottmål i domstol. Syftet med förslaget är att stärka skyddet för vittnen och bryta tystnadskultur inom och runt de kriminella gängen och därmed förbättra polisens förmåga att utreda och klara upp brott.

Brottet som vittnet ska höras om måste ha ett fängelsestraff på minst två år. Dessutom ska det anonyma vittnesmålet väga över de svårigheter det innebär för en misstänkt person att förbereda och utföra sitt försvar i domstol.

Det är bara åklagaren som kommer ha kännedom om vittnets identitet om vittnet åberopas av åklagaren. Varken domstolen eller försvarsadvokaten kommer veta vittnets identitet. Om vittnet åberopas av försvarsadvokaten kommer även åklagaren ha kännedom om vittnets identitet.

Förslaget föreslås att gälla från och med den 1 januari 2025.

Kritik mot förslaget

Advokatsamfundet är kritiska och säger nej till förslaget om anonyma vittnen. Advokatsamfundet menar att samhället måste vidta åtgärder för att komma till rätta med den organiserade brottsligheten och att åtgärderna måste vara effektiva, proportionella och rättssäkra. Samfundet menar att förslaget om anonyma vittnen inte uppfyller dessa krav. Det är viktigt i en rättsstat att en person som är misstänkt för ett brott har möjligheten till ett effektivt försvar, vilket skulle undergrävas med anonyma vittnen, enligt Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet menar vidare att det skapar en rad bevisvärderingsproblem, då det är svårt att värdera bevisningen av ett anonymt vittnesmål och hur tungt det ska väga i domstolens bedömning.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.
Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!