Om underhållsbidrag

Ett barns föräldrar är underhållsskyldiga tills barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter att det fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills barnet blir 21 år gammalt.

Var barnet bor är avgörande för frågan om en av föräldrarna faktiskt ska betala underhåll. Huvudregeln är att ingen av föräldrarna ska betala underhåll om barnet har ett växelvis boende hos sina föräldrar.

Högsta domstolen har dock möjliggjort undantag från denna huvudregel genom att fastslå att ett barn ska ha rätt att ha en levnadsnivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har.Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Det innebär att om föräldrarna inte kommer överens kan en domstol slutligt avgöra frågan om underhållsbidragets storlek.

Underhållsbidrag
Ett barns föräldrar är underhållsskyldiga tills barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter att det fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills barnet blir 21 år gammalt.

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!