Uppmärksammade mål i media

Uppmärksammande fall i rätten

Uppmärksammade mål är ofta omskrivna i media och om man är intresserad av att läsa domar så rekommenderar vi att besöka Högsta domstolens hemsida. Där finns alla avgöranden publicerade så att de enkelt kan läsas i .pdf-format. Dessutom döper Högsta domstolen avgörandena sedan en tid tillbaka så att det är enklare att skilja rättsfallen åt.

I uppmärksammade mål från lägre domstolar mål så publiceras domarna direkt på hemsidorna för respektive hovrätt och tingsrätt. Om inte en specifik dom publiceras så kan man kontakta respektive domstol för att få den domen som man önskar.

Numera så formuleras domarna från samtliga domstolar på ett mer modernt sätt vilket i praktiken innebär att domarna helt enkelt är mer lättlästa. Det är en välkommen utveckling eftersom avsikten såklart är att det ska gå att förstå domstolens slutsatser.

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!