Vad är en framtidsfullmakt?

Under ett polisförhör behöver du inte säga någonting alls. Detta oavsett om du är misstänkt, vittne eller annan.

En framtidsfullmakt är en speciell typ av fullmakt som blir giltig först när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte kan ta hand om sig själv.

Den som upprättar en framtidsfullmakt kan alltså ge en annan person rätt att i framtiden fatta beslut åt fullmaktsgivaren om han eller hon av någon anledning inte längre kan göra det själv.

Vad fullmaktstagaren har rätt att hjälpa fullmaktsgivaren med beror på hur man väljer att utforma framtidsfullmakten. Fullmakten kan omfatta ekonomiska, rättsliga och personliga angelägenheter. En framtidsfullmakt måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltig. Det kan därför vara en god idé att ta hjälp av en jurist vid upprättandet för att vara säker på att allt blir korrekt och att framtidsfullmakten utformas efter dina behov och önskemål.

advokat Advokatbyrån Actus
Advokat svarar på vad en framtidsfullmakt är.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!