Vad händer om dödsbodelägarna inte kan komma överens om arvskiftet?

advokat Advokatbyrån Actus

Om delägarna i ett dödsbo inte kan komma överens om hur kvarlåtenskapen efter den avlidne ska fördelas kan de ansöka om skiftesman. En sådan ansökan görs hos tingsrätten, som då förordnar en jurist eller advokat till skiftesman i dödsboet. Om skiftesmannen inte heller lyckas få delägarna att komma överens har skiftesmannen befogenhet att fatta ett beslut om tvångsskifte. Kostnaden för skiftesmannens arvode betalas av dödsboet, oavsett vem som ansökte.

advokat Advokatbyrån Actus
Advokat svarar på vad en framtidsfullmakt är.

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!