Vad innebär umgängesrätt?

Under ett polisförhör behöver du inte säga någonting alls. Detta oavsett om du är misstänkt, vittne eller annan.

Vad innebär umgängesrätt?

Umgängesrätt är, som ordet antyder, en rättighet för barnet och avser att trygga barnets rätt att etablera och upprätthålla en god och nära relation till båda sina föräldrar.

Frågor om umgängesrätt blir främst aktuellt då barnet stadigvarande bor hos den ena föräldern. Utgångspunkten är då att barnet har umgängesrätt med den andra föräldern.

I den bästa av världar kan föräldrar, vid en skilsmässa, gemensamt komma överens om barnets boende och umgänge. Dessvärre träffar vi på Advokathuset Actus ofta föräldrar som inte kan få det att fungera efter en skilsmässa. Hur ofta, eller på vilket sätt, ett barn ska ha umgänge med ena föräldern är olika från fall till fall, men ska alltid utgå från barnets bästa. Umgängesrätten är däremot inte en absolut rättighet. En förutsättning för umgängesrätt är att givetvis att barnet inte far illa vid umgänge.

Ett gott råd i situationer då ni som föräldrar är oense om umgänge är att gemensamt kontakta familjerätten för att nå en överenskommelse. Om detta inte är möjligt så kan någon av föräldrarna vända sig till domstol som slutligen bestämmer hur umgänget ska regleras. Domstolen kan då bestämma vilka högtider, lov, dagar, platser och tider ett som barn ska ha umgänge med den föräldern som inte är vårdnadshavare eller boendeförälder. I många fall kan det vara skönt för alla inblandade parter att ha ett reglerat umgänge för att ge barnet en trygg och förutsägbar vardag samt för att undvika konflikter mellan föräldrarna.

Under en domstolsprocess bör parterna ha ett juridiskt ombud så att processen blir så smidig som möjligt.

Läs mer om vårdnad hos domstolsverket här

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Familjerätt.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!