Får man besöka rättegångar?

Får man besöka rättegångar?

Huvudregeln är att alla förhandlingar i tingsrätten är offentliga vilket innebär att vem som helst får sitta med under en förhandling.

Det finns dock undantag till denna regel. Rätten kan besluta både innan och under en förhandling att en del eller hela förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar. Stängda dörrar innebär att inga åhörare får sitta kvar i salen. Undantag kan göras för familjemedlemmar och kontaktpersoner om det accepteras av de inblandade. Det kan finnas flera anledningar till att förhandlingen eller delar av förhandlingen inte ska vara offentlig. Det kan vara uppgifter som styrs av offentlighets- och sekretesslagen, om personerna som ska höras är mycket unga eller lider av en psykisk sjukdom och för att skydda målsägandens eller de tilltalades integritet.

Häktningsförhandlingar är offentliga när åklagaren och försvararen framställer sina yrkanden och inställning men på grund av förundersökningssekretess sker återstoden av förhandlingen alltid bakom stängda dörrar. När beslut väl fattas så är förhandlingen åter offentlig.

Besöker du tingsrätten finns det uppropslistor med de förhandlingar som ska hållas under dagen. Precis som vid häktningsförhandlingar är framställan av yrkanden och inställningar nästan alltid offentliga. Om domstolen sedan väljer att ta resterande förhandling eller del av förhandling bakom stängda dörrar kommer de att ropa på igen när förhandlingen är åter offentlig eller när beslut/dom ska avkunnas. Man kan alltid ringa in till tingsrätten och fråga men i slutändan så är det rätten som bestämmer huruvida en förhandling ska vara offentlig eller inte.

Läs mer hos Sveriges Domstolar här.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Brottmål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!