Måste jag svara på frågor i ett polisförhör?

Advokaten svarar kring bodelning

Måste jag svara på frågor i ett polisförhör?

Under ett polisförhör behöver du inte säga någonting alls. Detta oavsett om du är misstänkt, vittne eller annan. 

Om du är misstänkt för brott har du alltid rätt att vara tyst vilket är en uttrycklig rättighet enligt bl.a. Europakonventionen. Du har t o m en rättighet att vilseleda eller ljuga både under en förundersökning och en rättegång. 

Däremot är det ett allvarligt brott att ljuga under en rättegång om du har avlagt vittnesed. Om man som vittne ljuger under ed och det kan bevisas så riskerar man att åtalas och straffas för mened vilket ofta renderar i ett fängelsestraff.                      

Vad gäller då om du bli kallad som vittne till polisen i anledning av ett brott? Svaret är att du behöver inte heller då säga någonting. Det kan tyckas att det är en självklarhet att man måste berätta sanningen och allt man vet för polisen. Så är dock inte fallet. Är du nära anhörig till den som är misstänkt finns det dessutom en uttrycklig bestämmelse att du inte behöver säga någonting. 

Den som förhörs av polis under en förundersökning avlägger inte ed och kan därför inte straffas för mened. Det finns inte heller någon bestämmelse som straffbelägger osanna uppgifter som lämnas vid polisförhör. Däremot kan det i vissa fall vara straffbart att felaktigt anklaga någon för att ha begått brott. 

HD har till och med slagit fast att det under vissa förutsättningar till och med är tillåtet att ljuga till förmån för någon som gjort sig skyldig till brott (NJA 2019 s. 294). I det aktuella fallet hade en person redan dömts till livstids fängelse när kvinnan dök upp hos polisen och gav honom alibi. Polisen kunde ganska snabbt konstatera att hon ljög och åklagaren väckte talan för skyddande av brottsling för att få prövat om det kan vara straffbart att ljuga straffbart att ljuga i polisförhör, om det kan sägas att man skyddat en grov brottsling. Högsta domstolens slutsats blev att kvinnan ej agerat på ett straffbart sätt.

Läs mer hos Sveriges Domstolar här.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Brottmål.

Under ett polisförhör behöver du inte säga någonting alls. Detta oavsett om du är misstänkt, vittne eller annan.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!