Är det olagligt att spela in ett samtal i hemlighet?

Det är tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Det går exempelvis bra att spela in ett telefonsamtal som man själv har med en annan person.

Däremot är det olagligt att utan lov spela in samtal mellan andra personer. Brottet heter olovlig avlyssning och det straff som kan utdömas är böter eller fängelse i högst två år.

Läs mer här: https://lagen.nu

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Brottmål.

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!