Kvarsittningsrätt – vem av makarna får bo kvar i bostaden vid äktenskapsskillnad?

I samband med att två personer skiljer sig kan frågan uppkomma vem av dem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden. För det fall makarna inte kan komma överens i denna fråga kan någon av dem vända sig till tingsrätten med ett yrkande om så kallad kvarsittningsrätt. Tingsrätten kommer då att ta ställning till vem av makarna som har störst behov av bostaden och tillerkänna den maken rätten att bo kvar. Tingsrättens beslut om kvarsittningsrätt gäller dock endast fram till dess att bodelningen mellan makarna är klar.

Själva bodelningen kan i sin tur ske antingen genom en överenskommelse mellan makarna eller, om de inte kan komma överens, genom beslut av en bodelningsförrättare. Frågan om vem som får bo kvar i bostaden efter bodelningen avgörs alltså antingen genom det bodelningsavtal som parterna gemensamt upprättar eller av bodelningsförrättarens beslut.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Familjerätt.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!