Är det tillåtet att lägga upp en integritetskänslig bild på Instagram?

Högsta domstolen har precis en intressant dom gällande spridning av en bild på Instagram. Händelsen ansågs utgöra olaga integritetsintrång. Målet kallas av Högsta domstolen för ”Instagrambilden”.

En person lade ut en bild från en nyårsfest på sitt Instagramkonto. Bilden föreställde en festdeltagare, som vid tillfället var 17 år, när han i ett påtagligt berusat tillstånd hängde över en toalettstol efter att ha kräkts. Bilden hade tagits utan festdeltagarens vetskap och den lades ut på Instagram utan att han hade samtyckt till det.

Högsta domstolen ansåg att bilden var av ett sådant integritetskänsligt slag att festdeltagaren hade ett starkt och berättigat intresse av att människor i hans omgivning inte fick del av den. Även om det inte var bevisat att bilden hade legat ute på Instagramkontot längre tid än 3–4 timmar så kunde bilden komma att bli kvar på internet under mycket lång tid eller spridas vidare på annat sätt. Spridningen av bilden har typiskt sett kunnat medföra allvarlig skada för den utsatte.

Högsta domstolen dömde därför den som lade ut bilden för olaga integritetsintrång. Påföljden bestämdes till dagsböter och målsäganden tillerkändes skadestånd för kränkning.

Läs mer om domen här: https://domstol.se

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Brottmål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!