Vad är en tingsnotarie?

En tingsnotarie är en person som efter avslutad juristutbildning fått anställning som notarie vid en tingsrätt eller förvaltningsrätt. Det finns även kombinerad tjänstgöring vilket innebär att man inleder tjänstgöringen med sex månader på en annan myndighet, t.ex. allmänna reklamationsnämnden, Kronofogden, Migrationsverket eller Åklagarmyndigheten för att därefter fortsätta tjänstgöringen vid en domstol. Notarietjänstgöring är inget vanligt jobb då det dagliga arbetet varvas med obligatoriska och frivilliga utbildningar samt studiebesök. Om du har varit på en tingsrätt eller förvaltningsrätt är chansen stor att du kommit i kontakt med en tingsnotarie. Det är tingsnotarien som ropar på mål och kallar parterna till salen, som för protokoll samt sköter det praktiska och tekniska under förhandlingar.

Tingsnotarien arbetar med många intressanta och utmanade uppgifter och får en stor inblick i det svenska rättsväsendet. Tingsnotarier får bland annat göra rättsutredningar, föra protokoll vid förhandlingar, upprätta förslag till domar och beslut, handlägga ärenden samt förbereda och föredra mål.  Efter ett halvår får notarien själv fatta beslut i enklare och ostridiga tvistemål och ärenden som avgörs på handlingarna och efter cirka ett år får tingsnotarien även avgöra vissa brott- och tvistemål. Dock rör det sig om enklare brottmål där det endast är aktuellt att döma till böter samt tvistemål av enklare slag.

En anställning varar mellan ett och ett halvt år till två och ett halvt år och beror på vilken tjänst som sökts samt på tidigare arbetslivserfarenhet. Det vanliga är dock två år. För att bli en tingsnotarie krävs det att du har en juristexamen och svenskt medborgarskap. Ansökan skickas in till Domstolsverket som gör en värdering av dina meriter utifrån ett poängsystem, vilket bygger på examensbetyg, andra akademiska studier och juridisk arbetslivserfarenhet. Notarietjänstgöring ses som en stor merit och krävs som regel för att bli åklagare, kronofogde eller domare.

Läs mer här: https://notarie.se

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Brottmål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!