Hur får jag fotboja?

Den som är dömd till högst sex månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Det är detta som lite slarvigt kallas för ”fotboja”.

Så kallad intensivövervakning innebär i praktiken att den dömde får avtjäna sitt straff i hemmet men med en fotboja. Under tiden som detta pågår så kan man bl.a. få studera och arbeta. Frivården som ansvarar för kontrollen beviljar då den dömde att lämna bostaden under vissa tidsperioder. Det är ett absolut krav att personen är alkohol- och drogfri vilket innebär att den dömde är skyldig att lämna blod-, urin-, utandnings eller salivprov vid begäran. Om ovan missköts så avbryts intensivövervakningen omedelbart och resten av straffet får avtjänas i fängelse.

För att få fotboja så behöver man som huvudregel ha sysselsättning, godkänd bostad samt att övriga personer i den aktuella bostaden samtycker till fotboja. Normalt sett kan man inte dömas till fotboja om brottet som man dömts för har skett mot någon i den gemensamma bostaden där man har tänkt att bo under tiden då man ska få fotboja. Om den som vill ha fotboja tidigare haft fotboja så måste personen ha varit brottsfri under en treårsperiod för att kunna få fotboja igen.

Den som får fotboja kan komma och behöva betala en avgift om 80kr per dag, dock högst 9.600 kr för hela verkställighetsperioden.

En vanlig missuppfattning är att domstolen kan döma till fotboja. Det korrekta är att det är först i fall då den dömde har fått ett fängelsestraff som Kriminalvården kan bestämma att fotboja blir aktuellt istället för fängelse. Domstolen avgör alltså inte denna fråga.

Om du har blivit dömd till ett fängelsestraff och domen har vunnit laga kraft så är vårt råd att du kontaktar Kriminalvården så snart som möjligt om du är intresserad av att avtjäna ditt straff genom att ha fotboja. Du behöver begära fotboja skriftligen, därefter prövar Kriminalvården din begäran.

Läs mer här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1994451-om-intensivovervakning-med_sfs-1994-451

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19941060-om-intensivovervakning-med_sfs-1994-1060

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Brottmål.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!