När har jag rätt att få en försvarsadvokat?

I samband med att man underrättas om en brottsmisstanke är polisen skyldiga att informera om ens rättigheter, däribland rätten till en försvarsadvokat. Det innebär att om man skäligen kan misstänkas för brott har man rätt att ha en försvarare från det första förhöret hos polisen till eventuell huvudförhandling i tingsrätt och/eller i hovrätt.

I många fall kan man få en försvarsadvokat utsedd som staten betalar, dvs. en offentlig försvarare. Om man vill så får man själv föreslå vilken advokat vem man vill ha som offentlig försvarare. Åklagaren eller polisen vänder sig då till tingsrätten som förordnar en offentlig försvarare.

Man kan också välja att låta tingsrätten bestämma vem man ska få som försvarare. Ofta går det i praktiken till så att tingsrätten tillämpar ett turordningssystem, vilket innebär att det är slumpen som avgör vem man får som försvarare. Det är dock inte säkert att tingsrätten tycker att det finns behov av en offentlig försvarare. Det har att göra med vilket brott man är misstänkt för. Är man anhållen eller häktad, eller om det finns behov av försvarare med hänsyn till att det är tveksamt vilket straff som kan komma på fråga och att det finns risk att man döms till fängelse eller skyddstillsyn, ska tingsrätten utse en offentlig försvarare.

Tingsrätten ska också utse offentlig försvarare om det finns särskilda skäl till det, såsom att utredningen om brottet är komplicerad, eller att man pga. sjukdom eller mycket hög ålder har svårt att själv föra sin talan. Är man under 18 år ska man också få en offentlig försvarare om det inte är uppenbart att man saknar behov av det. Även om det är staten som betalar den offentlige försvararens kostnader kan man utifrån sin ekonomiska förmåga få återbetala hela eller delar av statens kostnader för försvararen om man döms för brottet man är misstänkt för.

Alla offentliga försvarare tar betalt enligt en taxa som Domstolsverket har bestämt.  Om tingsrätten inte skulle anse att det finns behov av offentlig försvarare kan man välja att anlita en privat försvarare som man själv betalar. I Sverige är det generellt sett ovanligt med privata försvarare. Man kan också välja att vända sig till en advokat enbart för rådgivning.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Brottmål.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!