Hur fungerar en vårdnadstvist i domstol?

En tvist avseende vårdnad inleds med att en av föräldrarna väcker talan genom att ge in en stämningsansökan till tingsrätten. En vårdnadstvist kan även inledas i samband med ansökan om äktenskapsskillnad om en eller båda parter framför ett särskilt yrkande om vårdnad, boende eller umgänge. 

Det finns blanketter att fylla i på Domstol.se, man kan även ta hjälp av ett ombud. 

Uppfyller stämningsansökan de formkrav som finns och ansökningsavgiften på 900 kr har betalats in utfärdar domstolen stämning mot den andra föräldern. Den föräldern kommer då få en möjlighet att skriftligen svara på vad som anförts i stämningsansökan samt inkomma med egna yrkanden.

Därefter kommer tingsrätten att kalla parter och eventuella ombud till en muntlig förberedelse. Den muntliga förberedelsen leds av en domare och syftet är att klargöra parternas yrkanden, inställning och omständigheter. Domstolen kommer även se om det är möjligt för parterna att komma överens.  Det kan då vara fråga om en slutlig överenskommelse eller en tillfällig överenskommelse om hur vårdnaden, umgänget eller boendet ska se ut fram till dess målet slutligt ska avgöras. Om föräldrarna inte kan komma överens, har domstolen möjlighet att meddela ett tillfälligt, interimistiskt beslut. Domstolen kan även besluta om samarbetssamtal eller förordna medlare om parterna är överens.

I samband med den muntliga förberedelsen är det vanligt att tingsrätten ger socialnämnden i uppdrag att genomföra en vårdnads, boende och umgängesutredning. Utredningen syftar till att ge en bild av familjens situation och tar sikte på barnets bästa. Förutom samtal med föräldrar och barn (beroende på barnens ålder) kan socialsekreterarna även göra intervjuer med andra som står barnet nära. 

När utredningen kommunicerats till parterna och alla har kommit in med sina slutliga bevisuppgifter kallar tingsrätten till huvudförhandling. Rätten består antingen av en domare eller en domare och tre nämndemän.  Vid huvudförhandlingen får parterna presentera sin bevisning och argumentera för sin sak. Parterna har möjlighet att åberopa vittnen.

När huvudförhandlingen är avslutad kommer rätten att överlägga och meddela dom.

Har du frågor kring vårdnad, boende eller umgänge är du välkommen att höra av dig till oss på Advokathuset. Vi har erfarna jurister och advokater på samtliga kontor som sysslar med just dessa frågor. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Familjerätt.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!