Hur delas tillgångar när äktenskapet är slut?

En skilsmässa är ofta svår för alla inblandade. I bästa fall är de berörda parterna överens om hur egendomen ska delas upp och kan då stadfästa sin överenskommelse i ett bodelningsavtal. Enligt gällande rätt råder en generell avtalsfrihet vid upprättandet av bodelningsavtal och parterna kan dela upp sina tillgångar såsom de själva önskar. Avtalsfriheten är dock underkastad vissa formregler som behöver beaktas. Parterna kan egenhändigt upprätta ett giltigt bodelningsavtal men bör ta hjälp av en erfaren jurist för att undvika framtida problem och ytterst att avtalet skulle kunna vara ogiltigt.  

Ibland är det svårt att komma överens om hur egendom ska delas upp. Då kan man vända sig till tingsrätten för att få en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättarens funktion blir dels att föra en diskussion om eventuell samförståndslösning om uppdelningen av tillgångarna mellan parterna, alternativt att fatta ett bodelningsbeslut om parterna inte når en samförståndslösning. Den huvudsakliga skillnaden mellan ett bodelningsbeslut och ett bodelningsavtal är att det förstnämnda grundas på gällande rätt och svensk lag snarare än de av parterna bestämda avtalsvillkor. I detta sammanhang ska nämnas att den lagstiftade egendomsordningen för makar präglas av en ekonomisk likställdhet.

Förfarandet hos bodelningsförrättaren regleras främst i 17 kap. äktenskapsbalken (1987:230). Bodelningsförrättarens uppdrag är inte detaljreglerat genom lag vilket innebär att upplägget för förrättningen kan variera beroende på vem som handlägger bodelningen. Det vanligaste är att bodelningsförrättaren kallar parterna (enskilt eller gemensamt) till ett inledande möte och att övrigt förfarande sker huvudsakligen i skriftform.  

Bodelningsförrättaren är skyldig att förhålla sig opartisk gentemot parterna. Parterna bör anlita eget ombud om de önskar strategiska råd eller svar på olika frågeställningar. I sammanhanget ska också nämnas att parterna i stor mån styr förfarandet hos bodelningsförrättaren genom bevisningen de lägger fram. Bodelningsförrättaren saknar behörighet att egenhändigt inhämta uppgifter från exempelvis banker. 

Har du frågor kring vårdnad, boende eller umgänge är du välkommen att höra av dig till oss på Advokathuset. Vi har erfarna jurister och advokater på samtliga kontor som sysslar med just dessa frågor. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Familjerätt.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!