När behöver man göra bodelning?

Advokaten svarar kring bodelning

För makar gäller att bodelning ska ske när deras äktenskap upphör, antingen genom skilsmässa eller genom att den ena maken dör. Bodelning behövs dock inte om makarna har ett äktenskapsförord som anger att de endast har enskild egendom.

När det gäller sambos är bodelning inte obligatoriskt, utan ska ske endast om någon av parterna begär det. Om samboförhållandet upphör på grund av att parterna flyttar isär ska en sådan begäran om bodelning göras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. En sådan begäran om bodelning kan göras formlöst, genom att den ena sambon helt enkelt talar om för den andra att denne vill bodela.

Om samboförhållandet upphör på grund av den ena sambons död ska begäran om bodelning ske senast i samband med att bouppteckning förrättas efter den avlidne.

Är du i behov utav en advokat inom familjerätt? Kontakta oss.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!