Måste jag gå till ett polisförhör?

I en brottsutredning har polisen möjlighet att hålla förhör med alla som kan antas lämna uppgifter av betydelse för utredningen. Det är alltså ett ganska lågt krav på vem som får kallas till förhör.

Om man blir kallad till ett polisförhör är man skyldig att infinna sig. Om man inte kommer riskerar man att få böter eller att hämtas till förhöret det framgår av rättegångsbalkens regler. Det gäller oavsett om man är misstänkt för brott eller är kallad som vittne. Däremot har du rätt att inte säga någonting under själva förhöret. Detta har vi berört i tidigare nyhetsinlägg.

Har man befunnit sig på en plats där ett brott har begåtts är man skyldig att på polismans begäran omgående följa med för ett förhör.

Ett råd är att om man av någon anledning inte kan komma till förhöret så bör man kontakta utredaren och ändra tiden alternativt fråga om det är möjligt att ta förhöret via telefon. Telefonförhör är ofta en smidig lösning om det gäller mindre händelser eller om det som förhörspersonen ska höras om avser mindre observationer.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Brottmål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!