Vem ersätter mig om jag blir påkörd?

Om man är med om en trafikolycka ska man, även om man för stunden inte har ont, uppsöka en vårdcentral eller akuten för dokumentation. Detta eftersom vissa symptom, t.ex. smärta i nacken, ofta inte visar sig förrän efter några dagar eller t.o.m. veckor. Därefter ska man göra en anmälan till sitt försäkringsbolag oavsett vilket av fordonen som orsakat olyckan. Om den skadade inte färdats i ett fordon kan hen anmäla skadan direkt till fordonets försäkringsbolag. Emellertid skadar det aldrig att anmäla skadan till sitt eget försäkringsbolag eftersom de kan hjälpa dig i den fortsatta handläggningen och kontakten med det orsakade fordonets försäkringsbolag.

Huvudregeln är att eventuella skador ska ersättas ur det orsakade fordonets försäkring. Om skadan orsakats av ett oförsäkrat eller okänt motorfordon regleras skadan av Trafikförsäkringsföreningen på samma sätt som om det funnits en trafikförsäkring. Trafikförsäkringsföreningen är ett samarbetsorgan för samtliga trafikförsäkringsbolag. Detta innebär alltså att den skadelidande aldrig riskerar att gå miste om någon ersättning även för det fall att det orsakade fordonet varit oförsäkrat.

Många trafikskador är relativt lindriga. I sådana fall regleras skadeärendet av försäkringsbolaget inom förhållandevis kort tid. Vid svårare skador, eller när den skadade begär det prövas ärendet av Trafikskadenämnden.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av personskaderätt.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!