Vad händer om jag vägrar följa Migrationsverkets utvisningsbeslut?

En person som av Migrationsverket har meddelats ett avslag på sin ansökan om asyl i Sverige kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Det föreskrivs i beslutet hur lång tid personen har på sig för att lämna Sverige. Det vanligaste är att man meddelas en tidsfrist om två till fyra veckor från det att beslutet fått laga kraft. Ett beslut vinner laga kraft och blir slutligt gällande när tiden för överklagande har gått ut och det inte längre går att överklaga. Sålunda har en person som har meddelats avslag på sin ansökan om asyl i Sverige cirka fem till sex veckor att lämna Sverige från det att personen delgivits Migrationsverkets beslut.

Om personen i fråga inte har lämnat Sverige när tidsfristen för frivillig avresa har löpt ut ska den myndighet som meddelat tidsfristen meddela ett återreseförbud i enlighet med 12 kap. 15 a § utlänningslagen. Återreseförbud innebar att man inte får återvända till något av Schengenländerna eller Rumänien, Bulgarien eller Kroatien.

Återreseförbudet kan även meddelas om Migrationsverket enbart finner skäl att tro att en person inte kommer lämna Sverige frivilligt. Det kan exempelvis vara så att personen har hållit sig undan tidigare, sagt att han eller hon inte tänker lämna Sverige, använt falska identitetsuppgifter, medvetet utelämnat viktig information eller att personen i fråga har dömts för brott som kan ge fängelse. Tidsfristen för frivillig hemresa gäller inte en person som meddelas återreseförbud av någon av nyssnämnda orsaker. Personen ska istället lämna landet omedelbart.

I samband med att Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft upphör rätten till boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket för den som är vuxen och inte vårdnadshavare till barn under 18 år. Barnfamiljer som fortfarande har rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket riskerar att få minskad dagersättning om familjen inte samarbetar för att lämna landet.

Slutligen kan Migrationsverket besluta om uppsikt eller förvar för en person som vägrar att samarbeta i sitt återvändande efter att personens utvisningsbeslut har vunnit laga kraft. Uppsikt innebär att man regelbundet måste anmäla sig hos Migrationsverket eller polisen. Ett beslut om förvar innebär att man bor på ett låst boende i väntan på avresan från Sverige.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!