Kan en person med svenskt medborgarskap förlora sitt svenska medborgarskap om det framkommer att personen ljugit om sina asylskäl?

Nej, det är inte möjligt att återkalla en persons svenska medborgarskap om personen erhållit medborgarskapet genom att lämna felaktiga uppgifter. Endast uppehållstillstånd kan återkallas om någon lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit information av betydelse. 

Det stiftas i svensk grundlag, 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen, att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. I lagen föreskrivs att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

Skyddet för medborgarskapet är starkt och absolut, vilket innebär att det enda sättet för att införa regler om återkallande av svenskt medborgarskap är genom att grundlagen ändras. Ovannämnda lagrums ordalydelse och formulering skyddar dock inte personer med svenskt medborgarskap som aldrig haft hemvist i Sverige, varför det i lag (2001:82) om svenskt medborgarskap finns regler som i vissa fall möjliggör förlust av svenskt medborgarskap för utlandsfödda svenska medborgare.

Av 7 kap. utlänningslag (2005:716) framgår att uppehållstillstånd kan återkallas för en person som medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter av betydelse för att få tillståndet.

Många personer kontaktar oss med frågor om hur man ansöker om medborgarskap och vilka formella krav som föreligger. När man ansöker om medborgarskap så sker bl.a. en vandelsprövning vilket innebär att man inte får ha blivit dömd för brott inom närtid. Om en person blivit dömd för allvarliga brott så tar det lång tid tills det finns möjlighet att ansöka om medborgarskap.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka mejl eller kontakta oss via vår hemsida.

Advokathuset Actus finns i VästeråsEskilstunaÖrebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Migrationsärenden.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!