Vad menas med skuldsanering?

Överskuldsättning kan i vissa fall leda till att en person beviljas skuldsanering. Men vad innebär det egentligen? Och när är det möjligt att beviljas skuldsanering? Skuldsanering aktualiseras för personer som har betalningssvårigheter under en överskådlig tid. Om en gäldenär beviljas skuldsanering ansvarsbefrias personen helt eller delvis från betalning av skulder som omfattas av skuldsaneringen (1 § Skuldsaneringslagen (2016:675) (SksanL)). Ett syfte med lagen är att svårt skuldsatta personer ska kunna bli ekonomiskt rehabiliterade. En person som beviljas skuldsanering behåller alltjämt rådighet över sin egendom.

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott reglerar bland annat vad som faktiskt utgör pKronofogdemyndigheten är den ansvariga myndigheten för frågor om skuldsanering. Den skuldsatta personen måste ha sina huvudsakliga intressen i Sverige (5–6 §§ SksanL). Vidare ska den överskuldsatta personen endast beviljas skuldsanering om denne bedöms vara kvalificerat insolvent, vilket innebär att hen inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna betalningssvårighet består under en överskådlig tid (7 § SksanL). Bedömningen av kvalificerad insolvens sker genom att gäldenärens samlade skulder ställs i förhållande till hens framtida inkomster. Jämförelsen visar följaktligen gäldenärens specifika betalnings(o)förmåga. Det är inte möjligt att uppställa en generell tidsperiod under vilken betalningsoförmågan ska bestå för att skuldsanering ska beviljas.

Utöver detta måste skuldsaneringen efter en helhetsbedömning med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden framstå som skälig (9 § 1 st. SksanL). Vid skälighetsbedömningen vägs bland annat gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering mot borgenärernas rätt att få sina fodringar betalda. En omständighet som särskilt beaktas i bedömningen är orsaken till skuldernas uppkomst, d.v.s. hur och varför skulderna uppkommit (9 § 2 st. SksanL). Till följd av detta krav beviljades år 2021 färre än hälften av alla skuldsaneringsansökningar.

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!