Har jag rätt till arvet?

Vem har rätt till arvet?

Vem som har rätt till arvet beror på om den avlidne var ensamstående, sambo eller gift vid tidpunkten för dödsfallet.

Äktenskap

Om den avlidne var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Detta innebär att om makarna endast har gemensamma barn har de rätt till arvet efter deras avlidne förälder först efter att den efterlevande föräldern har avlidit.

Av samma bestämmelse framgår även att om den avlidna maken har barn som inte är den efterlevande makens (så kallade särkullbarn) har dessa rätt att få ut sin del av arvet direkt. Särkullbarn kan dock välja att avstå från att erhålla arvet direkt och i stället ta del av den efterlevande makens kvarlåtenskap när denne avlider (se 3 kap 9 § ÄB).

Ensamstående eller sambo

Är den avlidne ensamstående eller sambo avgör arvsordningen vem som har rätt till arv. Det är enligt 2 kap 1 § ÄB i första hand den avlidnes bröstarvingar som ärver. I begreppet bröstarvinge omfattas barn, barnbarn och så vidare.

Om det inte finns några bröstarvingar ärver arvlåtarens föräldrar enligt 2 kap 2 § ÄB. Skulle någon av föräldrarna vara avlidna tar arvlåtarens syskon över den förälderns lott och om någon av syskonen har dött ärver deras barn. Finns det inga föräldrar, syskon eller syskonbarn ärver den avlidnes far- eller morföräldrar enligt 2 kap 3 § ÄB. Är dessa avlidna ärver den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Deras barn, den avlidnes kusiner, har dock ingen arvsrätt.

Testamente

En annan möjlighet för att själv få bestämma vad som ska ske med kvarlåtenskapen efter dödsfallet är att skriva ett testamente som reglerar till vem eller vad dina tillgångar ska gå. Ett testamente kan dock inte göra en bröstarvinge arvlös utan denne har alltid rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten. Arvslotten omfattar den del som en bröstarvinge kommer få ärva. Hur stor arvslotten är beror på antalet bröstarvingar.

Vad händer med kvarlåtenskapen om arvingar saknas?

Om en avliden person inte har någon arvsberättigad genom arvsordning eller testamente ska arvet enligt 5 kap 1 § ÄB tillfalla allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden är en svensk statlig fond som föreningar och andra ideella organisationer kan söka stöd från. De projekt som kan få stöd ur fonden ska vara av ideell karaktär och vara till förmån för barn och ungdomar, äldre eller personer med funktionsnedsättning. Fonden förvaltas av Kammarkollegiet vilket också är den myndighet som föreslår vilka projekt som ska få stöd.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro och Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!